MOJE PRVNÍ BIO

Bez přidaného cukru, soli, zahušťovadel,
umělých barviv a dochucovadel
Nezaměnitelná chuť masa, ovoce a zeleniny
Vařeno v páře

Pravidla soutěže „Vyhrajte zajíčka Babybio z bio bavlny“

Níže naleznete pravidla spotřebitelské soutěže nazvané „Vyhrajte zajíčka Babybio z bio bavlny“ (dále jen „soutěž“). Tato stránka je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.

1) Pořadatelem soutěže v České republice je Bohemia Organics s.r.o., se sídlem Nad Pískovnou 747/20, Praha 4, IČO: 01956990 (Firma zapsána v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, spisová značka: C 213787).

(dále jen „pořadatel“).

2) Soutěž probíhá v době od 10.1.2019 od 14:00 do 17.1.2019 do 14:00 na území České republiky a Slovenska.

3) Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba s adresou pro doručování na území České republiky a Slovenska, která se zapojí do soutěže tím, že prostřednictvím stránky www.facebook.com/Babybio Bohemia (dále jen „Facebookový profil“) vloží do komentáře příspěvku vyhlašujícím soutěž fotografii svého dítěte (příp. vnuka/vnučky/neteře/synovce) s vánočním motivem (dále jen „soutěžící“).

4) Soutěžící může v rámci celé soutěže získat pouze 1 výhru.

5) Účast v soutěži automaticky znamená souhlas s pravidly soutěže a s účastí v soutěži. Účast v soutěži není zpoplatněna. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

6) Soutěžící musí být autorem fotografie. Námětem fotografie je „jak mé dítě slavilo Vánoce“.

7) Pořadatel má právo kdykoliv vyřadit ze soutěže fotografie s neetickým obsahem (pornografie, násilí, vulgarita, rasová nesnášenlivost atd.), porušující práva třetích osob (zachycení třetích osob bez jejich výslovného písemného souhlasu, použití ochranných známek třetích osob, porušení autorských práv třetích osob, atd.) nebo které mohou být v rozporu s právními předpisy nebo mohou ohrožovat dobré jméno pořadatele nebo objednatele soutěže; soutěžící, který zašle takovou fotografii, bude ze soutěže vyřazen. O vyřazení soutěžícího rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

8) Zasláním fotografie do soutěže dává soutěžící pořadateli soutěže zejména souhlas ke zveřejnění fotografie s uvedením svého jména.

9) Výhrou je plyšový zajíček značky Babybio vyrobený z bio bavlny. Výhercem se stanou 3 soutěžící, jimiž vložené fotografie budou největším počtem lidí označeny jako „To se mi líbí“, „Super“, „Haha“ nebo „Paráda“.

10) Výhry budou rozeslány poštou pouze po území ČR, a to nejpozději do 30 dnů od potvrzení výhry a dodání adresy pro doručení poštou (výherci budou osloveni prostřednictvím zprávy na Facebooku). V případě, že zaslaná výhra nebude soutěžícím vyzvednuta a vrátí se na adresu pořadatele, výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže. Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.

11) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit, změnit pravidla či zrušit.

12) Autorská práva

Soutěžící svojí účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s bezplatným užitím soutěžní fotografie pořadatelem soutěže, a to všemi způsoby, které podle povahy fotografie přicházejí dle § 12 a násl. autorského zákona (zák. č. 121/2000 Sb.) v úvahu. Poskytnutím fotografií do soutěže soutěžící potvrzuje, že tyto jsou jeho vlastním dílem, a odpovídá za to, že poskytnutím fotografií do soutěže nejsou porušena autorská nebo jiná práva třetích osob či obecně závazných předpisů. V případě nepravdivosti uvedeného potvrzení anebo v případě, že poskytnutím fotografií do soutěže jsou porušena práva třetích osob, je pořadatel oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit a v případě, že již byla předána výhra, žádat její vrácení; tím není dotčena odpovědnost soutěžícího k náhradě škody pořadateli anebo třetím osobám.

13) Všeobecná ustanovení:

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

 

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována nebo jinak spojována se společností Facebook. Společnost Facebook nemá v souvislosti s pořádáním soutěže vůči soutěžícím žádnou odpovědnost.

 

V Praze dne: 10.1.2019